Izbor jezika

Slideshow CK

Velika folklorna skupina

Velika folklorna skupina sastoji se od 14 članova (plesača). Plešu češke i valaške plesove, a vježbaju jednom tjedno.

Na nastupima ih pati "Bohemia" (glazbena grupa), a ponekad plešu uz CD. Imali su nekoliko nastupa u Hrvatskoj (Daruvar, Bjelovar, Požega,...), u inozemstvu (Prijedor, Prnjavor, Prag,...)

Voditelj je Kistina Švarc.