Izbor jezika

Slideshow CK

Mala folklorna skupina

Mala folklorna skupina sastoji se od đaka 2.-5. razreda osnovne škole.

Sastoji se od 15 članova koji imaju probe svaki ponedjeljak, a po potrebi i češće. Plešu češke plesove.

Prošle godine imali su nekoliko nastupa u Kaptolu, Požegi, Jakšiću i Rijeci.

Voditelj je Zdenko Tauš.